top of page

Що таке комплаєнс та навіщо це бізнесу? 


Комплаєнс - це система заходів, процедур, правил та заходів контролю, спрямованих на забезпечення дотримання організацією або працівником законодавства, етичних стандартів, регуляторних вимог та внутрішніх правил.


Основна мета комплаєнсу - забезпечити виконання законів і правил, запобігти порушенням, мінімізувати ризики і зберегти репутацію компанії.


Бізнес, який має вразливі зони у роботі з партнерами, корпоративній етиці, заборгованостях або оподаткуванні, не можна назвати надійним. Він постійно балансує на краю прірви: адже якщо сумнівні факти та порушення вийдуть назовні, удар по репутації може бути руйнівним.


Які наслідки можуть бути

 • Втрата репутації: негативна інформація про компанію може миттєво поширитися, завдавши шкоди її діловій репутації та відштовхнувши клієнтів, партнерів та інвесторів.

 • Штрафи та санкції: порушення законодавства може призвести до значних штрафів, а також до інших санкцій, таких як анулювання ліцензій та дозволів.

 • Розірвані партнерські відносини: недобросовісні дії можуть зруйнувати довіру партнерів та призвести до розірвання контрактів.

 • Кримінальна відповідальність: у деяких випадках "сірі зони" можуть призвести до кримінальної відповідальності для керівництва та власників компанії.


Важливо розуміти, що часто такі проблеми виникають не через злі наміри, а через недогляд, помилки чи нерозуміння законодавства.


Ситуація ускладнюється ще й тим, що повномасштабне вторгнення в Україну створило для українського бізнесу нові виклики, як законодавчі, так і етичні. Наприклад, зараз особливо актуально питання співпраці з російськими компаніями та дотримання нових санкцій.


Тому, щоб уникнути ризиків та зберегти стійкість у складні часи, українському бізнесу необхідно:

 • Дотримуватися всіх норм та правил законодавства.

 • Вести прозору та етичну діяльність.

 • Регулярно переглядати та оновлювати свої комплаєнс-процедури.

 • Звертатися за допомогою до кваліфікованих фахівців у сфері комплаєнсу.


Лише дотримуючись цих принципів, бізнес зможе зберегти свою репутацію, надійність та стійкість у складні часи. Щоб почуватися впевнено, у діловому світі створили інструмент під назвою комплаєнс-контроль. Він допомагає компаніям дотримуватися норм, законів та етики, доводити свою доброчесність міжнародним партнерам та у кризових ситуаціях бути впевненим, що правда на твоїй стороні.


Що потрібно для впровадження комплаєнсу на підприємстві:

 • Розробити та впровадити комплаєнс-програму: це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відповідності компанії всім вимогам законодавства та нормативним актам.

 • Призначити комплаєнс-офіцера: це особа, яка відповідає за розробку та впровадження комплаєнс-програми, а також за контроль за її виконанням.

 • Провести навчання співробітників: всі співробітники компанії повинні бути ознайомлені з принципами комплаєнсу та знати, як їм діяти в різних ситуаціях.

 • Створити систему моніторингу та контролю: необхідно постійно відстежувати зміни в законодавстві та нормативних актах, а також проводити аудити для оцінки ефективності комплаєнс-системи.


При цьому, діяльність комплаєнс-підрозділу не дублює функціонал інших підрозділів контролю, а доповнює його.   


Хто цим займається?

Ризик-менеджер переважно займається аналізом інформації про ризики та їх оцінкою, а також розробляє пропозиції щодо зменшення ризиків. Служба внутрішнього аудиту зосереджена на контролі фінансово-господарської діяльності підприємства та оцінці ефективності роботи підрозділів. У той же час комплаєнс-підрозділ вирішує конкретні завдання, пов'язані з виявленням ризиків, встановленням причин їх виникнення та визначенням шляхів подолання недоліків у бізнес-процесах.


Комплаєнс-підрозділ виконує такі завдання:

 • Виявляє ризики в діяльності компанії, які можуть призвести до збитків.

 • Розслідує причини, що сприяли виникненню цих ризиків, наприклад, невиконання працівниками вимог законодавства, інструкцій або рекомендацій контролюючих органів.

 • Виявляє випадки корупції серед працівників компанії.

 • Встановлює факти конфлікту інтересів у структурних підрозділах компанії та розробляє заходи для їх усунення.

 • Бере участь у розробці внутрішніх документів компанії, щоб вони відповідали вимогам законодавства.

 • Відповідає за взаємодію з контролюючими органами, таку як супроводження перевірок, підготовку документів на запити, розробку заходів для усунення порушень, надання пояснень на запити і т. д.

 • Аналізує клієнтську базу на предмет її надійності та відсутності санкційних випадків.

 • Розглядає скарги від клієнтів.

 • Виконує інші функції, оскільки перелік може бути не вичерпним.


Щоб забезпечити безпеку бізнесу необхідно створити механізми виявлення й аналізу ризиків, оцінки та управління такими ризиками, а також забезпечення захисту від них. 

Отже, комплаєнс – це не просто формальність, а важлива інвестиція в майбутнє вашого бізнесу.

2 перегляди

Comentarios


bottom of page