top of page

Як організувати управлінський облік на підприємстві


Як організувати управлінський облік на підприємстві

Щоб приймати зважені рішення, керівник повинен розуміти скільки вільних грошових коштів на рахунку організації, яка ситуація в кадровому відділі, план і обсяг продажів. Для цього необхідно організувати управлінський облік, щоб полегшити і направити в потрібне русло управлінця та компанію.


Управлінський облік - це система збору, реєстрації, узагальнення і надання об'єктивної інформації щодо діяльності організації, необхідної для прийняття рішень керівниками компанії. Завдяки організації та впровадженню системи управлінського обліку з'являється можливість аналізу фінансово-економічного стану підприємства, розподілу ресурсів, оптимізації витрат, поліпшення показників фінансового результату.

Завдання управлінського обліку, способи і засоби їх реалізації


Впровадження управлінського обліку дозволяє ефективно і оперативно вирішувати комплекс завдань:

 • Планувати господарську діяльність за допомогою бюджетування;

 • Контролювати і оптимізувати витрати за допомогою оперативного отримання інформації;

 • Аналізувати відхилення фактичних показників від планових на підставі управлінських звітів.

Способи реалізації завдань управлінського обліку:

 • Управлінська (внутрішня) і фінансова (зовнішня) звітність;

 • Оперативний облік;

 • Бюджетування.

Засобами реалізації є:

 • Бюджет доходів і витрат;

 • Бюджет руху грошових коштів;

 • Прогнозний (плановий) баланс.

Основні принципи політики організації системи управлінського обліку


Організація управлінського обліку базується на певних принципах управлінської політики компанії. До них відносяться:

 • Періодичність, відповідна виробничим циклам.

 • Наступність інформації і багаторазове її використання.

 • Формування показників звітності, прийнятних для всіх рівнів управління.

 • Застосування бюджетування.

 • Оцінка результатів діяльності окремих структурних підрозділів (ЦФО).

 • Достовірність, повнота, оперативність інформації, можливість аналізу.

 • Застосування єдиних одиниць виміру.

Об'єкти управлінського обліку


Облік витрат є одним з найбільш важливих завдань управлінського обліку підприємства. Об'єктивність і оперативність одержуваної інформації керівниками всіх рівнів, особливо в частині витрат, впливає на ефективність прийнятих ними рішень. Тому процес своєчасної фіксації показників використання ресурсів є досить актуальним в поточній діяльності підприємств. Його ефективна реалізація можлива за допомогою використання програми для управлінського обліку. Сукупність об'єктів управлінського обліку, можна об'єднати в групи:

 • Виробничі ресурси;

 • Господарські процеси;

 • Доходи і витрати;

 • Структурні одиниці (з локалізацією доходів і витрат за місцями виникнення (ЦФО)).

Бюджетування в управлінському обліку


Бюджетування дозволяє систематизувати управління підприємством, визначити цілі і шляхи їх досягнення, завдяки плануванню і конкретизації показників за всіма напрямками діяльності і структурним підрозділам. Організація бюджетування здійснюється за центрами фінансової відповідальності, шляхом розподілу функцій, повноважень і обов'язків, визначення зони відповідальності, формування окремих видів планів з максимальною деталізацією. Такий підхід дозволяє:

 • досягати заплановані цілі;

 • оптимізувати витрати;

 • раціонально використовувати ресурси;

 • оптимально розподіляти грошові кошти;

 • поліпшувати результативність господарської діяльності в цілому.

Як організувати управлінський облік


Всі види звітності, які супроводжують ведення управлінського обліку, є джерелами інформації для проведення аналізу. У синтезі з звітами, використовуваними в бюджетуванні, вони є основою для:


Управлінський облік має можливість вирішити чотири головні проблеми:

 • облік заборгованості;

 • прийняття рішень;

 • контроль;

 • планування.


Школа практики фiнансового директора

Якщо ви бажаєте взяти під контроль фінанси компанії, забути про проблеми у звітах для перевіряючих інстанцій, та отримати шаблони фінансової моделі, облікової політики та шаблони для аналізу діяльності компанії - реєструйтеся на 4 денну “Школу фінансового директора”, яка відбудеться 6-7, 20-21 вересня, у місті Одеса.


Протягом 4 днів ви отримаєте максимально повну інформацію про роботу фінансового директора в компанії.


Ви дізнаєтеся:

 • Як швидко привести справи в порядок у фінансах

 • Як оперативно і ефективно управляти фінансовими результатами за допомогою бюджетів

 • Що необхідно закласти в основу прогнозів і бюджетів

 • Як поєднати бухгалтерський і управлінський облік

 • Основні фінансові елементи бізнесу як найважливіші «точки контролю»

 • Які KPI встановити в фінансово-економічній службі і бухгалтерії

 • Як визначити зони відповідальності за фінансовими показниками компанії

 • Як перейти від оплати «% від продажів» на бонусну систему

 • Як знайти «генераторів енергії бізнесу»

 • Як мотивувати без бюджету

 • Як уникнути частих помилок керівника, які ускладнюють життя керівника і знижують результат?

Та багато інших відповідей на запитання, які давно вас хвилюють.


986 переглядів

コメント


bottom of page