Як організувати управлінський облік на підприємстві


Як організувати управлінський облік на підприємстві

Щоб приймати зважені рішення, керівник повинен розуміти скільки вільних грошових коштів на рахунку організації, яка ситуація в кадровому відділі, план і обсяг продажів. Для цього необхідно організувати управлінський облік, щоб полегшити і направити в потрібне русло управлінця та компанію.


Управлінський облік - це система збору, реєстрації, узагальнення і надання об'єктивної інформації щодо діяльності організації, необхідної для прийняття рішень керівниками компанії. Завдяки організації та впровадженню системи управлінського обліку з'являється можливість аналізу фінансово-економічного стану підприємства, розподілу ресурсів, оптимізації витрат, поліпшення показників фінансового результату.

Завдання управлінського обліку, способи і засоби їх реалізації


Впровадження управлінського обліку дозволяє ефективно і оперативно вирішувати комплекс завдань:

 • Планувати господарську діяльність за допомогою бюджетування;

 • Контролювати і оптимізувати витрати за допомогою оперативного отримання інформації;

 • Аналізувати відхилення фактичних показників від планових на підставі управлінських звітів.

Способи реалізації завдань управлінського обліку:

 • Управлінська (внутрішня) і фінансова (зовнішня) звітність;

 • Оперативний облік;

 • Бюджетування.

Засобами реалізації є:

 • Бюджет доходів і витрат;

 • Бюджет руху грошових коштів;

 • Прогнозний (плановий) баланс.

Основні принципи політики організації системи управлінського обліку


Організація управлінського обліку базується на певних принципах управлінської політики компанії. До них відносяться:

 • Періодичність, відповідна виробничим циклам.

 • Наступність інформації і багаторазове її використання.

 • Формування показників звітності, прийнятних для всіх рівнів управління.

 • Застосування бюджетування.

 • Оцінка результатів діяльності окремих структурних підрозділів (ЦФО).

 • Достовірність, повнота, оперативність інформації, можливість аналізу.

 • Застосування єдиних одиниць виміру.

Об'єкти управлінського обліку


Облік витрат є одним з найбільш важливих завдань управлінського обліку підприємства. Об'єктивність і оперативність одержуваної інформації керівниками всіх рівнів, особливо в частині витрат, впливає на ефективність прийнятих ними рішень. Тому процес своєчасної фіксації показників використання ресурсів є досить актуальним в поточній діяльності підприємств. Його ефективна реалізація можлива за допомогою використання програми для управлінського обліку. Сукупність об'єктів управлінського обліку, можна об'єднати в групи:

 • Виробничі ресурси;

 • Господарські процеси;

 • Доходи і витрати;

 • Структурні одиниці (з локалізацією доходів і витрат за місцями виникнення (ЦФО)).

Бюджетування в управлінському обліку


Бюджетування дозволяє систематизувати управління підприємством, визначити цілі і шляхи їх досягнення, завдяки плануванню і конкретизації показників за всіма напрямками діяльності і структурним підрозділам. Організація бюджетування здійснюється за центрами фінансової відповідальності, шляхом розподілу функцій, повноважень і обов'язків, визначення зони відповідальності, формування окремих видів планів з максимальною деталізацією. Такий підхід дозволяє:

 • досягати заплановані цілі;

 • оптимізувати витрати;

 • раціонально використовувати ресурси;

 • оптимально розподіляти грошові кошти;

 • поліпшувати результативність господарської діяльності в цілому.

Як організувати управлінський облік


Всі види звітності, які супроводжують ведення управлінського обліку, є джерелами інформації для проведення аналізу. У синтезі з звітами, використовуваними в бюджетуванні, вони є основою для:


Управлінський облік має можливість вирішити чотири головні проблеми:

 • облік заборгованості;

 • прийняття рішень;

 • контроль;

 • планування.


Школа практики фiнансового директора

Якщо ви бажаєте взяти під контроль фінанси компанії, забути про проблеми у звітах для перевіряючих інстанцій, та отримати шаблони фінансової моделі, облікової політики та шаблони для аналізу діяльності компанії - реєструйтеся на 4 денну “Школу фінансового директора”, яка відбудеться 6-7, 20-21 вересня, у місті Одеса.


Протягом 4 днів ви отримаєте максимально повну інформацію про роботу фінансового директора в компанії.


Ви дізнаєтеся:

 • Як швидко привести справи в порядок у фінансах

 • Як оперативно і ефективно управляти фінансовими результатами за допомогою бюджетів

 • Що необхідно закласти в основу прогнозів і бюджетів

 • Як поєднати бухгалтерський і управлінський облік

 • Основні фінансові елементи бізнесу як найважливіші «точки контролю»

 • Які KPI встановити в фінансово-економічній службі і бухгалтерії

 • Як визначити зони відповідальності за фінансовими показниками компанії

 • Як перейти від оплати «% від продажів» на бонусну систему

 • Як знайти «генераторів енергії бізнесу»

 • Як мотивувати без бюджету

 • Як уникнути частих помилок керівника, які ускладнюють життя керівника і знижують результат?

Та багато інших відповідей на запитання, які давно вас хвилюють.


ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ТРЕНІНГ...

926 переглядів