top of page

Нові правила публічних закупівель: які зміни передбачено


Нові правила публічних закупівель: які зміни передбачено
Нові правила публічних закупівель: які зміни передбачено

Постановою № 382 Уряд змінив закупівельне законодавство. Зазначені зміни набули чинності з 9 квітня 2024 року. Своєю чергою, у листі від 15.04.2024 р. № 3323-04/27710-06 щодо них виклало свою позицію Мінекономіки. Тож пропонуємо розглянути, у чому ж полягають зміни та як працювати тепер замовникам.


Щодо надання роз'яснень стосовно тендерної документації та внесення змін до неї та/або оголошення про проведення відкритих торгів

Постановою № 382 передбачено право замовників надавати роз'яснення та вносити зміни не лише до тендерної документації, а й до оголошення про проведення процедури закупівлі.


Так, фізична / юридична особа має право не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через Електронну систему закупівель (ЕСЗ) до замовника за роз'ясненнями як щодо тендерної документації, так і щодо оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою усунути порушення під час проведення тендеру (далі - звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів із дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення й оприлюднити її в електронній системі закупівель. Замовник має право з власної ініціативи, або в разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до ст. 8 Закону № 922, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів.


Щодо відкритих торгів із публікацією англійською мовою

Особливостями передбачено право (а не обов'язок) замовника використовувати процедури закупівлі відкритих торгів із публікацією англійською мовою без застосування вартісних меж, визначених у ч. 3 ст. 10 Закону № 922. Водночас порогові межі для проведення відкритих торгів, а також відкритих торгів із публікацією англійською мовою встановлено п. 10 Особливостей.


Отже, залежно від вартості предмета закупівлі, визначеної згідно з Особливостями, замовник самостійно обирає процедуру закупівлі (згідно з порядком проведення відкритих торгів або згідно з п. 121 Особливостей із публікацією англійською мовою). Водночас Особливостями не передбачено необхідності обґрунтовувати вибір відкритих торгів із публікацією англійською мовою.


Крім того, під час проведення відкритих торгів із публікацією англійською мовою здійснення розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації передує проведенню електронного аукціону. Водночас у разі подання для участі менше ніж двох тендерних пропозицій і допущення до оцінки менше ніж двох тендерних пропозицій тендер автоматично скасовується електронною системою закупівель згідно з абз. 3 п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 32 Закону № 922.


Щодо строку для подання тендерних пропозицій під час закупівлі робіт і тендерної документації

Розмежовано строк для подання тендерних пропозицій під час закупівлі товарів і послуг та робіт. Так, згідно з п. 34 Особливостей строк для подання тендерних пропозицій не може бути меншим ніж:


  • 7 днів із дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг;

  • 14 днів із дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт.


Водночас установлено, що в тендерній документації не повинно бути вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.


Також відкориговано застосування п. п. 45 і 47 Особливостей у частині застосування замовником підстав для відхилення тендерної пропозиції (відмови в участі учаснику) стосовно невиконання учасником своїх зобов'язань за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання й застосування санкцій.


Так, відповідно до пп. 2 п. 45 Особливостей замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання й застосування санкцій у формі штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років із дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі, попри наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності. Для цього учасник процедури закупівлі (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодувати завдані збитки. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерну пропозицію такого учасника не може бути відхилено.


Щодо ступеня локалізації

Якщо замовник закуповує роботи або послуги, а разом із ними придбаває товар, який підлягає локалізації, то вимоги щодо локалізації можна застосовувати, лише якщо вартість товару, який закуповують разом із цими роботами чи послугами, дорівнює або перевищує 200 тис. гривень.


І наостанок зауважимо: умови тендерної документації з урахуванням зазначених змін замовники мають викладати в разі відкритих торгів із 09.04.2024. Якщо оголошення оприлюднено до цієї дати, зміни до тендерної документації вносити не потрібно. 

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ


2. Особливості - Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабміну від 12.10.2022 р. № 1178. 

© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2024

1 перегляд

Comments


bottom of page