top of page

Як визначити ризикового контрагентаВ сучасних мінливих умовах підвищеної ділової невизначеності, вирішальну роль у правильному функціонуванні компанії, перш за все відіграють люди, що залучені до виконання функцій компанії, наявні ресурси, в тому числі технологічні, безпекова ситуація, економічні чинники, податкове навантаження та в цілому адміністративний вплив держави.


Якість бізнес-середовища безпосередньо впливає на економічну стійкість компанії. Будь-яка бізнес-стратегія спрямована на досягнення стійкого економічного результату, що гарантує отримання прибутку, необхідного для подальшого розвитку.


Співпраця з деякими контрагентами може в окремих випадках заблокувати діяльність компанії. Очевидно, що в умовах конкурентної економіки компанія не може занадто вибірково підходити до потенційних контрагентів, ризикуючи стабільністю клієнтської активності, але і нехтувати безпекою власного бізнесу теж не варто.

Будь-яка економічна діяльність напряму пов'язана з різного роду ризиками і від того, настільки компанія дотримується ризик орієнтованого підходу в управлінні власним бізнесом, залежить її економічна стабільність та розвиток.


В той же час, в умовах наявного доступу до інформаційних ресурсів, компанія має можливість визначити та оцінити ризики і спрогнозувати можливі результати співпраці з потенційним контрагентом на підставі нижчезазначених критеріїв.

  • Статус контрагента та сфера його діяльності;

  • Заборгованість зі сплати податків та інших платежів до бюджету;

  • Наявність судових спорів за участі контрагента, що можуть суттєво вплинути на його фінансовий стан;

  • Активи контрагента, їх склад і наявність обтяжень;

  • Структура власності та інформація про осіб-кінцевих бенефіціарних власників;

  • Обсяг та строк повноважень органів управління такого контрагента.


Статус та сфера діяльності контрагента

Перед укладанням будь-яких угод з потенційним партнером, важливо переконатися, чи існує ця компанія та якою саме діяльністю вона займається. Часто зустрічаються випадки, коли компанія має всі необхідні документи - статут, печатку, директора, але насправді не здійснює жодної діяльності, існує лише на папері. Також можливо, що компанія перебуває у процесі ліквідації або проти неї вже порушено справу про банкрутство. Небезпеку представляє і відсутність підтвердженої інформації щодо статусу компанії, що може свідчити про недостовірність її діяльності.


Наявність судових спорів за участі контрагента

Поява інформації про контрагента як боржника у кількох судових провадженнях може свідчити про його нестабільний фінансовий стан або неефективну управлінську політику, що може негативно позначитися на вашій компанії.

Особливу увагу слід звертати на судові спори, де розглядаються вимоги щодо забезпечення виконання зобов'язань, зокрема шляхом арешту рахунків, майна тощо, особливо якщо цей контрагент є вашим потенційним орендодавцем.

Також важлива інформація про кримінальні справи, в яких фігурують посадові особи контрагента, відкриті виконавчі провадження, рішення щодо порушення законодавства і т.д.


Податкова заборгованість та інші борги

Для компаній, які сплачують ПДВ, це питання особливо актуальне. При укладанні договорів важливо перевірити, чи є у контрагента статус платника ПДВ та дату його отримання, щоб прогнозувати фінансові результати. У випадку наявності податкового боргу у контрагента, отримувач послуг може зіткнутися з ризиком втрати права на податковий кредит. Крім того, податковий борг може призвести до накладання обтяжень на контрагента, навіть до блокування його діяльності.


Активи контрагента, їх склад і наявність обтяжень

Рівень вашого ризику в разі невиконання контрагентом своїх зобов'язань залежить від обсягу його активів, таких як рухоме та/або нерухоме майно, цінні папери, фінансовий стан компанії, кількість працівників, наявність відокремлених підрозділів і представництв.


Також важливо враховувати інформацію про наявність активів у контрагента, які походять з Російської Федерації або знаходяться в санкційних списках РНБО, США та інших країн.


Досить важливим аспектом в оцінці активів контрагента є також наявність їх обтяження, оскільки у випадку порушення взятих на себе зобов'язань, вимоги кредиторів будуть задовольнятися в порядку черговості відповідно до вимог законодавства України.


Структура власності та інформація про осіб-кінцевих бенефіціарних власників

Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (п. 58 ч. 1 ст. 1 ЗУ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”).


Практичне застосування цієї норми можна уявити так: чим простіша і прозоріша структура власності контрагента, тим зрозуміліше встановлені "правила гри" з ним. Якщо в структурі контрагента є багато пов'язаних компаній, деякі з них можуть мати закордонну реєстрацію, а визначити кінцевого бенефіціарного власника може бути вкрай важко, то слід ураховувати всі ризики співпраці з таким контрагентом.


Обсяг та строк повноважень органів управління такого контрагента

Фактична життєдіяльність контрагента залежить від обсягу та строку повноважень його виконавчого органу. Перед укладанням будь-якого договору слід детально вивчити його статутні документи, зокрема обсяг та термін повноважень виконавчого органу. Статут може містити обмеження на укладення правочинів виконавчим органом, що також можна знайти у відповідних електронних реєстрах. Якщо директор компанії має обмеження укладення правочину, існує ризик його недійсності.


Також важливо звернути увагу на особу, яка підписує в якості представника виконавчого органу контрагента. Чи є ця особа реальним керівником, чи лише номінальним, а рішення приймається іншою особою? У разі номінального керівництва існує ризик зміни умов співпраці без попередження. Також важливою є бездоганна репутація особи, що є представником виконавчого органу компанії.


Очевидно, що цей перелік не є вичерпним і кожен окремий суб'єкт господарської діяльності розробляє та впроваджує в життя власні бізнес інструменти управління ризиками, відповідно до особливостей та цілей своєї діяльності.


Щоб укладати безпечні угоди та бути впевненим у контрагенті - завжди перевіряйте його за всіма критеріями. Зробити це дозволяє ІТ платформа Liga360. Залиште свої контакти щоб отримати повну інформацію про продукти Liga Zakon.Автор статті:

Вікторія Оцоколіч, експерт-аналітик LIGA ZAKON

11 переглядів

Comments


bottom of page