top of page

Проценти, які не є процентами: що відповіли податківці


Проценти, які не є процентами: що відповіли податківці

Нещодавно, 5 квітня 2019 року, Державна фіскальна служба України відповіла на запитання: «Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума процентів, нарахованих на користь ФО за користування позикою, отриманою від такої ФО?»


Наводимо цікаві тези відповіді фахівців фіскальних органів, яка викладена ними у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР».


Так, перш за все, фіскальна служба звернула увагу на те, що згідно зі ст. 1048 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.


Але у той же час відповідно до пп. 14.1.206. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), проценти – дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.


Зокрема, до процентів включаються: а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; б) платіж за використання коштів, залучених у депозит; в) платіж за придбання товарів у розстрочку; г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу); ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів.


На думку фахівців фіскальної служби платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від того, встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами.

Тому якщо у договорі про надання позики буде передбачено обов'язок нараховувати фізичній особі проценти за користування коштами, такі проценти у розумінні ПКУ не будуть вважатися процентами, оскільки не відповідають терміну «процентів», визначеному у пп. 14.1.257. п. 14.1. ст. 14 ПКУ (в цілях оподаткування такі кошти на підставі пп. 164.2.2. п. 164.2. ст. 164 ПКУ слід розглядати як суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, і оподатковувати за ставкою 18 %, визначеною п. 167.1. ст. 167 ПКУ).


 Автор: Андрій Крижевський - керуючий партнер, юрист Юридичного бюро "Мета-Інформ".


93 перегляди

Commentaires


bottom of page