top of page

Перевірка по-новому


Перевірка по-новому

До Юридичного бюро «Мета-Інформ» надійшов запит на проведення аудиту документації перед запланованою перевіркою з питань працевлаштування осіб з інвалідністю, та щодо роз’яснень нещодавніх законодавчих нововведень з цього приводу, основні тези яких пропонуємо переглянути Вам нижче.


05.06.2019 р. набули чинності зміни до постанови КМУ від 31.01.2007 р. № 70, що стосується реалізації норм ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення».

Йдеться про норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, який за законодавством встановлений для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-роботодавців, чисельність працюючих в яких – від 8 осіб. За замовчуванням встановлений загальний норматив робочих місць – у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця. До того ж важливо наголосити, що виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. Тому роботодавці, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, зобов'язані зареєструватися у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подавати цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю. За невиконання цих обов'язків передбачені значні за розміром адміністративно-господарські санкції (від половини середньої річної заробітної плати за робоче місце).


Що передбачено (основні тези) постановою КМУ від 05.06.2019 р. № 466?

 • планові та позапланові перевірки проводяться Держпраці, її територіальними органами – за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні Держпраці чи її територіального органу, за період, що минув після останньої планової або позапланової перевірки;

 • предметом проведення перевірки є реєстрація суб'єктів господарювання у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів; подання суб'єктами господарювання до відділень Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; виконання суб'єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

 • планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, що затверджуються Держпраці не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, та не пізніше ніж за десять днів до дня початку проведення планової перевірки Держпраці письмово повідомляє суб'єкта господарювання про проведення перевірки із зазначенням дати її початку і дати її закінчення; найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких проводиться планова перевірка; найменування органу державного контролю;

 • позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок: за поданням суб'єктом господарювання письмової заяви до Держпраці, її територіального органу про проведення позапланової перевірки за його бажанням; для перевірки виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої планової або позапланової перевірки Держпраці чи її територіального органу; за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їх) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності; позапланова перевірка в такому разі проводиться за погодженням з Мінсоцполітики); за інформацією відділення Фонду щодо неподання суб'єктом господарювання звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або невиправлення помилки у звіті про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у строк до п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення Фонду; за дорученням Прем'єр-міністра України про перевірку суб'єкта господарювання у зв'язку з виявленими системними порушеннями законодавства про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю;

 • суб'єкт господарювання під час проведення планової чи позапланової перевірки має право не допускати посадових осіб Держпраці, її територіального органу до проведення планової чи позапланової перевірки, якщо:

 1. перевірка проводиться з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких перевірок;

 2. посадові особи Держпраці, її територіального органу не надали копію повідомлення про проведення перевірки або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

 3. суб'єкт господарювання не одержав повідомлення про проведення планової перевірки в порядку, передбаченому законом;

 4. посадова особа не внесла запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) за наявності такого журналу в суб'єкта господарювання;

 5. посадові особи Держпраці, її територіального органу не пред'явили направлення, службові посвідчення та не надали копію направлення на проведення перевірки;

 6. тривалість планової перевірки або сумарна тривалість планових перевірок перевищує граничну тривалість, встановлену законом, або тривалість позапланової перевірки перевищує граничну тривалість, встановлену законом;

 7. Держпраці, її територіальний орган проводить повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведення позапланової перевірки;

 8. Держпраці не затверджено та не оприлюднено на власному офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта перевірки, в якому передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;

 9. у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження

Мінсоцполітики на проведення позапланової перевірки. Автор: Андрій Крижевський - керуючий партнер, юрист Юридичного бюро "Мета-Інформ".

82 перегляди

Comments


bottom of page