top of page

Питання-відповіді: популярне за вересень 2018 (частина 2)


Питання-відповіді
Питання-відповіді

Представляємо вам підбірку найбільш популярних запитань/відповідей з практики юристів Юридичного бюро «Мета-Інформ» за вересень 2018 року (продовження; початок – у попередньому випуску «Бухгалтер LIFE» та на сайті компанії «Мета-Інформ»):


А) Чи може факт укладення цивільно-правового договору розглядатися контролерами як підстава для перевірки Держпраці?


Треба зазначити, що сам по собі факт укладення цивільно-правового договору А) не є порушенням норм чинного законодавства та Б) за замовчуванням не може розглядатися як підстава для проведення перевірки. Принаймні, така законодавча позиція («Б») існувала до 26.04.2017 р., коли набрала чинності постанова КМУ № 295 й затверджений нею Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Тому, незважаючи на те, що суб'єкт господарювання, який під час здійснення своєї господарської діяльності неухильно додержується положень діючого законодавства, не вчиняє жодних правопорушень, він все ж таки може потрапити під пильну увагу контролерів. І ось чому.


Згідно п. 1 вищезгаданого Порядку сферою його регулювання є визначення процедури здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю.

Відповідно до п. 5 Порядку інспекційні відвідування проводяться, у тому числі, за інформацією про працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року та/або роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів.


Тому наша порада така: провести комплексний правовий аудит цивільно-правових договорів, перевірити їх на 1) відповідність вимогам цивільного й господарського законодавства, 2) факт не втручання норм трудового законодавства у правовідносини, що входять до сфери регулювання укладених цивільно-правових договорів.


Б) До ДФС подана заява про застосування спрощеної системи оподаткування у порядку переходу на відповідну систему (ст. 298 Податкового кодексу). Згодом, до початку кварталу, наступного за місяцем подання заяви, керівництво підприємства відмовляється від прийнятого рішення. Чи можна відкликати раніше подану заяву про застосування спрощеної системи оподаткування?


По-перше, необхідно відзначити, що можливість відкликання заяви, яка подана у порядку переходу на спрощену систему оподаткування (ст. 298 ПКУ), не передбачена жодною нормою податкового законодавства. Натомість нормами п. 298.2. ПКУ передбачена процедура відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єктом господарювання, який має подати до контролюючого органу відповідну заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року).


По-друге, існує усталена позиція податківців (викладена ними у запитанні-відповіді від 19.05.2017 р. бази «ЗІР»), згідно якої «норми ПКУ не передбачають можливості суб'єктом господарювання відкликати подану ним заяву про застосування спрощеної системи оподаткування».


 


Автор: Андрей Крыжевский - управляющий партнер, юрист Юридического бюро "Мета-Информ".


66 переглядів

Kommentarer


bottom of page