top of page

Питання-відповіді: популярне за вересень 2018


Питання-відповіді
Питання-відповіді

Представляємо вам підбірку найбільш популярних запитань/відповідей з практики юристів Юридичного бюро «Мета-Інформ» за вересень 2018 року (продовження читайте у наступному випуску «Бухгалтер LIFE» та на сайті компанії «Мета-Інформ»):


А) Які документи трудової бази підприємства підлягають першочерговому аудиту перед запланованими з 5 жовтня перевірками?


Оскільки комплексні заходи присвячені детінізації зайнятості і доходів населення, неприпустимості допуску до роботи найманих працівників без оформлення трудових відносин, то безумовно, у першу чергу, потрібно провести аудит та перевірити на відповідність вимогам закону:


- процес укладання трудових угод, який застосовується на підприємстві (наявність/відсутність обов'язкових випадків укладення контракту, законність застосування строкових/безстрокових договорів, письмової форми трудового договору, дотримання часових відрізків між повідомленням ДФС та фактичним початком роботи, правильність документального оформлення випробування й інструктажу працівника про умови роботи та ознайомлення з відповідною трудової документацією підприємства);


- стан процесу ведення, зберігання та обліку трудових книжок;


- наявність зареєстрованого колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримання документальних процедур їх введення у дію на підприємстві;

- правильність оформлення та ведення табелів обліку робочого часу, а також питань, пов'язаних з оплатою праці.


Б) Чи є колективний договір обов'язковим документом для кожного підприємства? Чи потрібно його реєструвати?


Безумовно, так. Це прямо передбачено як нормами Кодексу законів про працю України (згідно зі ст. 11 КЗпП колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи), так і ст. 2 спеціального ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII.


Обов'язковість реєстрації колективного договору закріплена тими ж КЗпП (ст. 15) та ЗУ «Про колективні договори і угоди» (ст. 9). Порядок такої реєстрації затверджений постановою КМУ від 13.02.2013 р. № 115, й згідно з його нормами реєстрація колективних договорів проводиться районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад.

Крім того, на підставі власної практики реєстрації колективних договорів можемо порадити приділити особливу увагу питанням:


- узгодженості між положеннями колективного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку, зокрема, щодо оплати праці;


- додержання законодавчих вимог щодо змісту колективного договору;


- проходження й документального оформлення обов'язкових етапів укладення колективного договору (колективні переговори, робоча комісія з питань підготовки проекту договору, тощо);


- застосування відповідних уніфікованих форм.


 

Автор: Андрей Крыжевский - управляющий партнер, юрист Юридического бюро "Мета-Информ".

116 переглядів

Comments


bottom of page