Tue, Mar 16 | ВЕБІНАР

Управлінський облік. Фінанси. Бюджетування

Як організувати і впровадити в компанії в стислі терміни і з мінімальними ресурсами? Протягом 7 занять по 2,5 години слухачі отримають максимально повну інформацію по впровадженню управлінського обліку та бюджетування в компанії.

Час і місце

Mar 16, 6:30 PM – Apr 01, 10:00 PM
ВЕБІНАР

Про подію

16 березня (вівторок, 18:30 - 21:00) 17 березня (середа, 18:30 - 21:00) 24 березня (середа, 18:30 - 21:00) 25 березня (четвер, 18:30 - 21:00) 30 березня (вівторок, 18:30 - 21:00) 31 березня (середа, 18:30 - 21:00) 1 апреля (четвер, 18:30 - 21:00)

Мова онлайн-курсу: російська

Заняття 1, 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

Модуль розглядається на кейсах компаній з дистрибуції, виробництва, послуг

1. Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont і рентабельність власного капіталу (ROE)

2. Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційний, EBIT і чистого прибутку

3. Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською / кредиторською заборгованостями

4. Рентабельність активів (ROA)

5. Операційний цикл і показники оборотності

6. Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності

7. Золоте правило економіки

8. Прибуток проти готівки. Різниця між потоком готівки і прибутком. Як зрозуміти де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей. Як гроші переміщаються в межах бізнесу.

9. Фінансова стійкість і ліквідність

Заняття 3, 4. ЯК СТВОРИТИ СИСТЕМУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Модуль розглядається на прикладах документів: облікова політика, довідники

1. Яка інформація повинна бути в управлінському обліку , вимоги до неї зацікавлених осіб: Ген. директора, ТОП менеджменту, мідл - менеджменту

 • Блок 1. Інформація по KPI бізнесу, компанії / бізнес-напрямків. ; головних KPI успіху
 • Блок 2. Інформація по KPI транспортування
 • Блок 3. Інформація по KPI роботи складів
 • Блок 4. Інформація по KPI продажів
 • Блок 5. Інформація по KPI в закупівлях

2. Як поєднати бухгалтерський і управлінський облік . Відмінності бухгалтерського та управлінського обліків

 • наскільки це можливо і чи потрібно це робити
 • основні відмінності управлінського обліку і бухгалтерського: відмінності в розрахунку прибутку, собівартості, витрат, доходів, які відмінності в довідниках, активах і пасивах і ін.
 • Створення карт перенесення даних з бухгалтерського обліку на управлінський план рахунків (mapping)

3. План впровадження управлінського обліку. Визначення ключових вимог до управлінського обліку. Чек-лист вимог до УО

4. Розробка облікової політики, що має бути прописано

 • Типові господарські операції управлінського обліку
 • Консолідація інформації
 • Опис рахунків управлінського обліку
 • Корпоративна валюта
 • Метод обліку расходів: касовий, метод нарахування
 • Облік основних засобів: первісна, залишкова вартість, методи амортизації
 • Облік товарних залишків, правила формування собівартості, методи списання
 • Облік дебіторської та кредиторської заборгованості, середньозважені відстрочки
 • Облік доходів і витрат, відмінності затрат і витрат, капітальні та поточні; умовно-змінні і умовно-постійні та їх значення для аналізу прибутковості підприємства
 • Класифікація витрат за місцями виникнення, носіями витрат, центрам фінансової відповідальності
 • Облік курсових різниць
 • Норми регламентних процедур: закриття рахунків, рознесення витрат, нарахування амортизації, тощо
 • Довідники управлінського обліку

5. Кроки по впровадженню управлінського обліку

Заняття 5. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ і ОСНОВНІ УПРАВЛІНСЬКІ ЗВІТИ і ОСНОВНІ KPI

Модуль розглядається на прикладах управлінських звітів

1. 4 варіанти побудови управлінського обліку і як вибрати програмний продукт для ведення управлінського обліку. Чек - лист вибору програмного продукту

2. Основні процеси управлінського обліку

3. З чого починати постановку УО, 7 рівнів розвитку компанії

4. Хто повинен відповідати за організацію процесів збору, обробки і проведення операцій в обліку

 • Хто повинен відповідати за розробку форм первинних документів, терміни їх надання та відповідальних
 • Хто повинен визначати облікову політику
 • Хто повинен відповідати за облікові функції: хто і які документи повинен вносити в програму
 • Хто повинен відповідати за склад, форми і наповнення управлінських звітів

5.  Регламентація управлінського обліку:  Графіки документообігу, Положення про фінансово-економічній службі, Приклади положень, техкарт і регламентів

6. Правила управлінського обліку, про які не варто забувати

7. Кроки по впровадженню управлінського обліку

8.  Управлінський Баланс  - джерело інформації про інвестиції компанії і джерела їх формування:

 • Балансова рівність, Аналіз балансу - чи нічого не загубилося
 • Як отримати управлінський Баланс в програмі

9.  Звіт про прибутки і збитки (ОПУ)  - джерело інформації про економіку компанії:

 • Проблема визнання доходів і витрат
 • Формати звіту, Види діяльності. Витрати за видами діяльності

10.  Звіт про рух грошових коштів (ОДДС)  як інструмент управління грошовими потоками:

 • Аналіз ефективності управління грошовими потоками
 • Способи складання Звіту про рух грошових коштів: прямий і непрямий методи

11.  Звіт за ключовими показниками ефективності  для керівника або як за допомогою одного звіту оцінити результати діяльності компанії. Як перевірити коректність звітів, що Вам надаються. Взаємозв'язок трьох звітів і звіт по KPI для керівника

12.  Управлінські звіти по бізнес процесах:  продажу, транспортування, складування і зберігання (розглядаємо приклад)

Заняття 6, 7. Прогнозування РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 10 ХВИЛИН і ПОБУДОВА ОПЕРАЦІЙНИХ БЮДЖЕТІВ

Модуль розглядається на практичному прикладі в Ексель

1. У чому різниця між прогнозами і бюджетами

2. Серйозні розмови про ефективність: Куди ми прийдемо в майбутньому році, якщо нічого не будемо змінювати.

3. Що необхідно закласти в основу прогнозів і бюджетів: обмежувальні фактори, тенденції та гіпотези, три підходи до розрахунку планів

4. 6 підходів до планування продажів

5. Прогнозування і фінансова модель в 3-х сценаріях: прибутку, робочого капіталу та  розрахунок потреби в фінансуванні бізнесу

6. Як управляти фінансовим показниками:

 • оборотністю активів,
 • маржею,
 • операційними витратами,
 • кредиторкою,
 • методи управління грошовими потоками
 • управління середньозваженими показниками
 • точка беззбитковості при різних значеннях продажів, маржі, витрат
 • операційний і фінансовий леверидж
 • ризики збільшення позикових коштів

7. Прогнозування на «0» основі для стартапів

8. Приклад, як вивільнити гроші з робочого капіталу

9. Вплив зниження рентабельності на можливості росту

10. Зростання цін і можливе зниження продажів

11. Зниження цін і необхідного зростання продажів

12.  Побудова операційних бюджетів за 3 дні для 1 бізнес-напрямку (кейс)

 • Які вихідні дані і гіпотези потрібні для формування бюджетів
 • Майстер бюджет: Бюджет за прибутком, Бюджет по балансовому листу, Бюджет руху грошей, Прогноз по KPI
 • Розрахунок потреби у фінансуванні
 • Бюджет продажів з використанням індексу сезонності
 • Бюджет валового прибутку і собівартості реалізації
 • Бюджет операційних витрат
 • Бюджет надходжень від клієнтів і дебіторської заборгованості
 • Бюджет товарних залишків та закупівель
 • Бюджет оплат постачальникам і кредиторської заборгованості
 • Бюджет оплат операційних бюджетів
 • Приклад планування товарних залишків, закупівель поставок з довгим плечем поставок

___________________________

ЛЕКТОРИ: 

Ігор Немировський

до нього звертаються за проривними результатами в бізнесі

Спеціалізація: Лідерство. Стратегія. Ефективний персонал. Автор власною технологією « Execution - результативного управління по досягненню амбітних цілей в бізнесі»

Деякі особисті результати: Управління холдингом - 15 компаній, понад 1200 чол. Середні темпи зростання понад 500% на рік протягом 10 років.

Інна Старожукова

бізнес-тренер з більш ніж 16-ти річним практичним досвідом управління фінансами холдингових структур великого бізнесу. Експерт-практик в області фінансів, бюджетування, системи збалансованих показників, управлінського обліку, аналізу і звітності. Величезний досвід формування системи управлінського обліку та контролінгу, постановки технічних завдань для впровадження ERP-систем для групи компаній, формалізації бізнес процесів компанії.

Квитки
Ціна
Кількість
Загалом
 • Ваш квиток в світ професіоналі
  UAH 6,280
  UAH 6,280
  0
  UAH 0
ЗагаломUAH 0

Поділитися

Безкоштовний дзвінок по Україні Е-mail: sales@meta-inform.com

map-meta-big.png

ГАРАНТОВАНА ЯКІСТЬ

Система управління якістю продуктів і сервісів компанії "МЕТА-ІНФОРМ"

відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.

Компанія щорічно проходить внутрішній і зовнішній аудит і з року в рік підтверджує

високий рівень сервісу і вироблених продуктів.

Оплату картами Visa і Mastercard забезпечує сервіс онлайн-платежів Portmone.com.
Безпека оплати підтверджена міжнародним аудитом PCI DSS.
Служба підтримки: тел. +380 (44) 2000902,
support@portmone.com

Компанія "МЕТА-ІНФОРМ" є офіційним дистриб'ютором TM ЛІГА: ЗАКОН

та здійснює свою діяльність на всій території України.

Цінова політика і єдина програма лояльності для всіх регіонів

_____________________________________

вулиця Леха Качинського, 10, Одеса, Одеська область, 65000

 • Facebook - Белый круг
 • LinkedIn - Белый круг
 • Twitter - Белый круг
 • YouTube - Белый круг
telegram-white.png