top of page

Fri, Apr 02

|

Il Decameron

Трудове законодавство 2021

Дистанційна та робота вдома найманих працівників у юридичних і фізичних осіб. Діюча оплата праці та порядок зміни системи оплати праці без порушення трудового законодавства. Зміна умов трудового договору (умов праці). Новий порядок надання донорам крові та її компонентів оплачуваних відпусток...

Реєстрація закрита
Смотреть другие события
Трудове законодавство 2021
Трудове законодавство 2021

Час і місце

Apr 02, 2021, 10:00 AM – 4:30 PM GMT+3

Il Decameron, вулиця Леха Качинського, 10, Одеса, Одеська область, Україна, 65000

Про подію

1. Дистанційна і робота вдома найманих працівників у юридичних і фізичних осіб.

Що таке: «Дистанційна робота» і «через Інтернет»? У чому різниця, і за яких умов такі види робіт можуть бути застосовані роботодавцем? У яких випадках необхідно обов'язкове укладення письмового трудового договору на виконання дистанційної (надомної) роботи? Що повинен знати і розуміти роботодавець при укладенні трудового договору з працівником для виконання ним дистанційної роботи? За яких обставин можна змінювати умови виконання працівником надомної роботи? Чи можна оформити трудовий договір для виконання працівником одночасно роботи на дому і дистанційної роботи? Коли роботодавець зобов'язаний забезпечити працівникові безпечні умови роботи, і за яких обставин він несе за це відповідальність відповідно до чинного законодавства України?

2. Діюча оплата праці у юридичної або фізичної особи, порядок зміни системи оплати праці без порушення трудового законодавства. Зміна умов трудового договору.

Яка краще для найманих працівників система оплати праці; погодинна, відрядна або встановлені конкретні посадові оклади? Штатний розпис і внесення в нього змін при зміні системи оплати праці. За яких обставин роботодавець може змінити діючу у нього систему оплати праці? Чи треба знайомити найманих працівників з введенням нових умов оплати, що передбачає законодавець? Що означає: «Зміна умов трудового договору або умов праці»? Як можна змінити умови праці найманого працівника, не порушуючи трудове законодавство? Що повинен знати і виконати роботодавець, змінюючи умови праці найманого працівника? Яким чином юридично можна оформити зміну укладеного з працівником письмового трудового договору і чи обов'язково це робити при укладенні усної форми трудового договору?

3. Донори крові та її компонентів. Новий порядок надання донорам крові та її компонентів оплачуваних відпусток. Відпустки у період карантину.

Які зміни трудового законодавства передбачені донорам крові та її компонентів? Яким чином зміни для донорів крові впливають на надання працівникові оплачуваних днів відпустки? Чи є законодавчо встановлений період часу, протягом якого працівник може використовувати право отримати оплачувану відпустку при здачі крові і її компонентів, а також після їх здачі? Відображення в табелі обліку використання робочого часу оплачуваних днів відпустки донорам крові. Існуючі види відпусток. Види відпусток, що надаються працівникам у період дії в Україні карантину. За яких умов роботодавець має юридичне право надати відпустку без оплати праці найманим працівникам в період встановленого карантину? Помилки, допущені роботодавцем при наданні працівникам карантинних відпусток. Надаємо відпустки без порушення трудового законодавства.

4. Електронні трудові книжки і чи будуть скасовані трудові книжки на паперових носіях? Електронний документообіг: трудові договори з найманими працівниками, особисті справи і особові картки, листи з тимчасової непрацездатності-тепер все в електронному вигляді.

Скасування трудових книжок із записами про трудову діяльність: міф чи реальність? Як будемо рахувати страховий стаж для оплати листка з тимчасової непрацездатності та для призначення пенсії? Робота кадрових служб і бухгалтерії при введенні законодавчого електронного документообігу. Чи треба буде і якимось чином фіксувати необхідні відомості, пов'язані з трудовими відносинами на аркушах паперу? Що чекає кадрові служби при скасуванні трудових книжок і при скасуванні обов'язки їх заповнювати, зберігати, а також вносити зміни, передбачені трудовим законодавством? Ви готові до таких змін ......? Рекомендації лектора. Що необхідно знати роботодавцю, а виконувати кадровій службі і бухгалтерії з електронного документообігу для обліку трудової діяльності і страхового стажу працівників? Чи можуть працівники втратити частину страхового стажу при переході на електронний облік? Що робити, якщо у працівника не буде відображений в будь-яких документах страховий стаж? Як повинен поступити працівник, який є з роботодавцем у трудових відносинах, якщо за якийсь період його роботи, роботодавець не сплатить ЄСВ? Чи вступили в дію електронні листи з тимчасової непрацездатності? На яких умовах оплачуються лікарняні листи, видані особам, які перебувають у контакті з хворими на коронавірус, чи рахуємо для них страховий стаж?

5. Охорона праці у юридичних і фізичних осіб в 2021р. 

Нормативно-правові та законодавчі акти України про охорону праці. Вимоги щодо створення на підприємстві служби охорони праці. За яких умов передбачена обов'язковість створення такої служби на підприємстві, в установі або організації? Завдання і питання, які вирішуються службою охорони праці. Чи можна обійтися на підприємстві без створення служби охорони праці при незначній кількості найманих працівників? Як не порушити вимогу законодавства з охорони праці при чисельності найманих працівників в кількості 15 чоловік? Обов'язок роботодавця щодо проведення аудиту з охорони праці на підприємстві. Яким нормативним актом передбачено проведення у юридичної особи такого аудиту? Обов'язок роботодавця щодо забезпечення безпечних умов праці. Охорона праці при експлуатації персональних ЕОМ - з екранними пристроями: що необхідно знати роботодавцю? Організація навчальних заходів та перевірки знань з питань охорони праці. Види інструктажів з охорони праці та вимога до порядку проведення інструктажів. Терміни проведення з працівниками інструктажів з охорони праці, передбачені законодавством для різних категорій працівників. Хто зобов'язаний проводити інструктажі з охорони праці та хто конкретно повинен оформляти журнали проведення з працівниками відповідних інструктажів з охорони праці? Які журнали реєстрації проведення з працівниками інструктажів з охорони праці передбачені законодавством? Правильне відображення проведення з працівниками інструктажів з охорони праці (всіх видів) у відповідних журналах проведення інструктажів. Яким чином проведення інструктажів з охорони праці пов'язано з кадровим діловодством?  Відображення в кадровій документації проведення з працівниками вступних інструктажів з охорони праці. Як забезпечити безпеку роботодавця і найманих працівників при вирішенні питань з охорони праці? Перелік осіб, які зобов'язані проходити навчання з охорони праці, з видачею після навчання відповідних посвідчень. Чи зобов'язаний головний бухгалтер підприємства проходити в спеціальному навчальному закладі навчання з питань охорони праці, з отриманням відповідного посвідчення? Ви є директором підприємства і не пройшли навчання з охорони праці в спеціальній установі або організації, і не маєте відповідного посвідчення? ... Давайте розберемося, які можуть бути наслідки для Вас. 

Небезпечні роботи, що це таке? Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Які існують законодавчі обмеження щодо використання праці неповнолітніх працівників, включаючи тривалість і умови виконання ними роботи? Нюанси використання праці неповнолітніх працівників, які проходять на підприємстві виробничу практику. Чи треба з навчальним закладом укладати договір про направлення студентів на підприємство для проходження практики, і хто в такому разі несе за практикантами відповідальність з охорони праці? Відмінність інструкцій з охорони праці від посадових або робочих інструкцій. Чи можна скласти єдину інструкцію, що охоплює функціональні обов'язки працівника і питання охорони праці, без розробки інструкцій з охорони праці? Що передбачає Закон? Порядок розробки і затвердження інструкцій з охорони праці, ознайомлення працівників з відповідними інструкціями. Яким чином роботодавець може юридично підтвердити, що працівник ознайомлений зі змістом інструкції з охорони праці? 

Протипожежна безпека на підприємстві і у фізичної особи. Чи обов'язково потрібні вогнегасники? Хто проходить інструктажі з ППБ, де і яким чином це навчання відбивається? Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту: де і, яким чином це відобразити? Хто і яким чином встановлює терміни експлуатації працівником спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту? Відповідальність роботодавця і найманих працівників за порушення законодавства про охорону праці.

6. Відповіді на питання

___________________________

СПІКЕР: ЗАБОЛОТНА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Консультант з питань трудових правовідносин і кадрового обліку. Експерт з проведення кадрового аудиту. Розробник авторської методики проведення кадрового аудиту на підприємствах всіх форм власності, автор серії практичних посібників: «На допомогу працівникові відділу кадрів», постійний автор багатьох спеціалізованих видань.

Квитки

  • Повний тариф

    Квиток включає: 1. Місце за столом. 2. Повний комплект методичних матеріалів. 3. Обід в ресторані IL DECAMERON

    UAH 2,100.00
    Sale ended

Total

UAH 0.00

Поділитися

bottom of page