top of page

Tue, Jun 22

|

Онлайн-курс

Податки від А до Я

Податкова школа від податкового експерта. Ви отримаєте навички, які відразу зможете використовувати на практиці. Всього за 10 модулів Ви навчитесь нараховувати податки без помилок

Реєстрація закрита
Дивитися інші події
Податки від А до Я
Податки від А до Я

Час і місце

Jun 22, 2021, 10:00 AM – Sep 22, 2021, 2:00 PM

Онлайн-курс

Про подію

МОДУЛЬ 1

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

1. Загальні принципи оподаткування в Україні

2. Облік платників податків: реєстрація, податкова адреса, місце здійснення діяльності, вид діяльності

3. Види податків та зборів: правила нарахування та місце оплати

4. Права платника податків

5. Функції контролюючих органів: податкових та митних

6. Права контролюючих органів

7. Електронний кабінет платника: функціонал, електронний документообіг, визнання помилок та збоїв, контроль

8. Листування з контролюючими органами та отримання податкової інформації

9. Використання індивідуальних податкових консультацій в практичній діяльності

10. Первинні документи: види, складання паперових та електронних документів, зберігання, відновлення, надання контролюючим органам, штрафні санкції за відсутність первинних документів

11. Податкова декларація: види, терміни подання для різних платників, правила складання, помилки в реквізитах та цифровій частині, виправлення помилок, особливості подання уточнюючих декларацій

12. Податкові зобов'язання: визнання, узгодження з контролюючими органами, терміни сплати, джерела сплати, розстрочка, відстрочка, податкові повідомлення-рішення, податкова вимога

13. Оскарження рішень контролюючих органів: які рішення оскаржуються, правила, терміни, наслідки порушення термінів оскарження, терміни позовної давності

14. Повернення зайво сплачених податків та зборів: правила, алгоритм дій платника податків, практика отримання

15. Перевірки контролюючих органів: види перевірок, терміни проведення та терміни продовження, порядок проведення планових, непланових та фактичних перевірок

16. Штрафні санкції: порушення порядку та терміну надання інформації та податкової звітності, сплати податкових зобов'язань, нарахування податкових зобов'язань, пеня та ін.

17. Адміністративний арешт майна та податкова застава

18. Відповідальність керівника та бухгалтера підприємства

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 2

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

1.Платники податку на прибуток: юридичні особи, фізичні особи-підприємці, самозайняті особи, нерезиденти

2. Об'єкт оподаткування податком на прибуток: прибуток з джерелом походження з України, дохід по договорам страхування, дохід нерезидента, дохід від азартних ігор, лотерей та букмекерської діяльності

3. Фінансова звітність як основа для визначення об'єкта оподаткування

4. Доходи та витрати в бухгалтерському обліку: на що звернути увагу?

5. Роль облікової політики для визначення фінансового результату

6. База оподаткування

7. Ставка податку на прибуток за різними видами доходів

8. Порядок обчислення податку на прибуток, використання податкових різниць

9. Визнання платників «високодохідними» та «малодохідними»

10. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів:

 • вартісний критерій основних засобів для цілей нарахування податкової амортизациї
 • визначення терміну корисного використання та його скорочення для окремих груп
 • методи нарахування амортизації в податковому обліку
 • дооцінка та уцінка основних засобів
 • ремонт невиробничих основних засобів
 • амортизація капітальних ремонтів, в т.ч. орендованих об'єктів
 • ліквідація основних засобів

11. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)

 • особливості формування резервів відпусток, резерви майбутніх витрат, резерви сумнівних боргів
 • списання дебіторської та кредиторської заборгованості з урахуванням рекомендацій ДФСУ
 • відображення резервів в Додатку РІ
 • наслідки відсутності резервів

12. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

 • боргові зобов'язання та бухгалтерські відсотки
 • участь в капіталі інших платників
 • збитки попередніх періодів
 • невідповідність цін принципу витягнутої руки
 • експортно-імпортні коригування
 • роялті благодійні витрати
 • безповоротна фінансова допомога
 • цінні папери
 • штрафи, пеня, відшкодування
 • операції з нерезидентами

13. Особливості оподаткування окремих видів операцій

14. Використання Перехідних Положень

15. Звільнення від оподаткування податком на прибуток

16. Бухгалтерський облік нарахування та сплати податки, перевірки податку

17. Складання та подання Декларації з податку на прибуток

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 3

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

1. Платники податку

 • платники ПДВ за наявності об'єкту оподаткування
 • платники ПДВ за окремими операціями, в т.ч фізичні особи-підприємства на спрощеній системі оподаткування 1,2, 3 групи (за ставкою 5%)

2. Добровільна та обов'язкова реєстрація платником ПДВ

3. Анулювання реєстрації платника ПДВ: добровільно та по рішенню ДПСУ

4. Об'єкт оподаткування: типові та нетипові ситуації

5. База оподаткування за окремими операціями

6. Ставки ПДВ за різними операціями

7. Оподатковані, неоподатковані, звільнені від оподаткування операції та операціє, що не є об'єктом оподаткування

8. Дата визначення зобов'язань та податкового кредиту

9. Компенсуючі податкові зобов'язання

10. Імпортно-експортний ПДВ: практика перевірок та податкових спорів

11. Реєстраційний ліміт: види, поповнення та проблеми відновлення

12. Реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до ПН

 • основні правила складання та реєстрації
 • коди УКТ ЗЕД, номенклатура, визначення ціни
 • терміни реєстрації та відповідальність за несвоєчасну реєстрацію або її відсутність
 • визначення дати для складання розрахунків коригування у різних операціях
 • включення розрахунків коригування в Декларацію
 • вплив реєстрації ПН та РК на реєстраційний ліміт

13. Таблиця даних для запобігання зупинки податкових накладних та РК

14. Правила відновлення та розблокування податкових накладних та РК

 • документи, які необхідно зібрати для відновлення реєстрації
 • варіанти переліку документів для відновлення реєстрації ПН та РК в залежності від виду діяльності та причини зупинки
 • правила написання Пояснення та терміни подання
 • правила складання Скарги, перелік документів та терміни
 • клопотання про поновлення терміну оскарження за п 56 ПКУ
 • судове оскарження- терміни 3 міс. 6 міс, 3 роки

15. Складання Декларації з ПДВ

 • звірка з бухгалтерським обліком
 • аналіз отриманих авансів
 • аналіз відвантажень товарів
 • аналіз ВМД з експорту та імпорту товарів
 • аналіз актів виконаних робіт та наданих послуг
 • Покрокове складання Декларації з ПДВ та Додатків

16. Правила отримання бюджетного відшкодування

17. Загальні правила виправлення помилок в Декларації з ПДВ

18. Виправлення помилок в Додатках до Декларації з ПДВ

16. Повернення коштів з особистого рахунку або СЕА на розрахунковий рахунок платника

17. Бухгалтерський облік нарахування та сплати податки, перевірки податку

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 4

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

1. Платники єдиного податку: юридичні та фізичні особи

2. Види діяльності, які не можуть здійснювати платники єдиного податку

3. Групи платників єдиного податку та критерії

4. Як обрати групу з урахуванням специфіки діяльності, місця її здійснення та виду розрахунків

5. Доходи платників єдиного податку: особливості визначення для фізичних та юридичних осіб

6. Правила визначення окремих видів доходів

7. Зовнішньоекономічна діяльність платників єдиного податку

8. Дата визначення доходів платників єдиного податку в різних операціях

9. Ведення обліку платниками єдиного податку фізичними та юридичними особами

10. Нюанси бухгалтерського обліку у юридичних осіб-платників єдиного податку

11. Обов'язкове використання РРО: правила 2020 р та 2021 р

12. Правила оплати єдиного податку

13. Особливості нарахування ЄСВ та сплати платниками єдиного податку

14. ПДВ у платників єдиного податку

15. Перехід та відмова від єдиного податку: ризикові моменти, які приводять до додаткового оподаткування

16. Наслідки порушення критеріїв знаходження на єдиному податку

17. Декларування та відповідальність платників єдиного податку

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 5

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

1. Контрольовані операції: визначення, критерії

2. Ризикові контрагенти та контроль роботи з нерезидентами

3. Ризиковість роботи з пов'язаними особами

4. Принцип «витягнутої руки»

5. Визначення зіставних операцій

6. Зіставлення комерційних та фінансових умов операцій

7. Аналіз функцій та ризиків здійснення операцій

8. Методи трансфертного ціноутворення

9. Комерційні бази для складання Документації з ТЦУ

10. Визначення нижнього та верхнього квартиля та медіани

11. Донарахування доходів та коригування витрат до рівня цін, що відповідають принципу «витягнутої руки»

12. Бухгалтерський облік контрольованих операцій: визначення господарської операції, донарахування

13. Контрольовані іноземні компанії – перше знайомство: загальні правила, скоригований прибуток, звіт та подання повідомлення

14. Звіт про контрольовані операції

15. Документація з трансфертного ціноутворення: правила складання

16. Подання уточненої Декларації та Додатку ТЦ

17. Штрафні санкції

18. Перевірки контрольованих операції

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 6

ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІЙСЬКИЙ ЗБІР, ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК

1. Платники податку та податкові агенти

2. Об'єкт оподаткування ПДФО резидента та нерезидента

3. База оподаткування. Визначення загального оподатковуваного доходу

4. Доходи, що включаються в загальний оподатковуваний дохід

5. Доходи, що не включаються в загальний оподатковуваний дохід

6. Основні види доходів, що виплачує роботодавець робітникам за трудовим договором: оформлення, розрахунок, нарахування

7. Різниця між трудовим договором та договором ЦПХ

8. Оподаткування відпускних, лікарняних, витрат на відрядження

9. Додаткове благо, отримане від роботодавця: види, нарахування, використання натурального коефіцієнту

10. Податкова соціальна пільга: правила використання та розрахунку

11. Податкова знижка: види, підтвердження, подання

12. Оподаткування операцій з нерухомим та рухомим майном

13. Оподаткування інвестиційного прибутку

14. Оподаткування роялті, дивідендів, відсотків, благодійної допомоги та ін

15. Нарахування та сплата війського збору

16. Страхувальник та застрахована особа

17. База нарахування єдиного внеску

18. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску

19. Нарахування єдиного внеску на різні види виплат

20. Форма 1ДФ: правила складання, подання, виправлення помилок

21.Подання звіту з ЄСВ, наслідки неподання для страхового стажу

22. Правила подання Декларації про майновий стан

23.Відповідальність платника податку та податкового агента

24. Бухгалтерський облік нарахування та сплати податків та зборів

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 7

ОПОДАТКУВАННЯ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

1.Реєстрація суб'єктів господарювання- фізичних осіб

2.Доходи ФОП та самозайнятих осіб

3.Визначення об'єкту оподаткування фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування

4.Перелік доходів та правила визначення

5.Витрати ФОП на загальній системі оподаткування: перелік витрат, правила визнання, особливості розрахунку амортизації

6.Витрати самозайнятих осіб

7.Обмеження щодо визнання витрат

8.Первинні документи для підтвердження податкової звітності

9.Облік товарних запасів

10.Облік доходів та витрат

11.Ведення Книги обліку доходів та витрат

12.Оподаткування ФОП на загальній системі оподаткування та самозайнятих осіб

13.Особливості нарахування ЄСВ

14.Складання та подання Декларації

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 8

ПОДАТОК НА МАЙНО

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1.1 Платники податку: юридичні, фізичні особи

1.2 Визначення платника за умови спільної часткової або спільної сумісної власності кількох осіб

1.3 Визначення об'єкту оподаткування житлової та нежитлової нерухомості

1.4 Що не є об'єктом оподаткування: особливі правила

1.5 Документальне оформлення майна чи використання: що є головним для оподаткування?

1.6 Зміна призначення об'єкта : наслідки для оподаткування

1.7 Визначення бази оподаткування

1.8 Пільги по сплаті податку для різних об'єктів

1.9 Ставки податку, порядок нарахування та сплати

1.10 Особливі правила нарахування податку для житлової нерухомості за умови перевищення порогу

1.11 Придбання або продаж майна впродовж року: як сплатити податок?

1.12 Декларування та відповідальність для юридичних та фізичних осіб

2. Земельний податок та орендна плата за землю

2.1 Платники податку (орендної плати)

2.2 Об'єкти та база оподаткування

2.3 Земельні ділянки, які не підпадають під оподаткування

2.4 Ставки земельного податку (орендної плати) та вплив грошової оцінки землі

2.5 Пільги по сплаті податку для юридичних та фізичних осіб

2.6 Особливості сплати земельного податку для платників єдиного податку

2.7 Оформлення права власності або користування на землю: чи є оподаткування по неоформлених ділянках?

2.8 Порядок оплати земельного податку (орендної плати)

2.9 Індексація грошової оцінки землі

2.10 Декларування земельного податку

3. Транспортний податок

3.1 Платники податку: юридичні та фізичні особи

3.2 Визначення об'єкта оподаткування: проблеми визначення вартості

3.3 База оподаткування та ставка податку

3.4 Придбання або продаж транспортного засобу впродовж року: як сплатити податок?

3.5 Декларування та відповідальність для юридичних та фізичних осіб

3.6 Бухгалтерський облік податку на майно

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 9

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

1. Платники податку

2. Визначення підакцизного товару

3. Об'єкти оподаткування: реалізація та використання підакцизного товару

4. Операції, що не оподатковуються, звільнені від оподаткування

5. Визначення бази оподаткування за різними видами підакцизного товару

6. Ставки податку та порядок нарахування за різними операціями та в залежності від використання товару

7. Акциз та імпорт підакцизних товарів

8. Акцизні склади: особливості визначення та реєстрації

9. Дата визначення податкових зобов'язань

10. Складання та реєстрація акцизної накладної, наслідки несвоєчасної реєстрації

11. Формування реєстраційного ліміту

12. Реєстрація заявок на переміщення пального

13. Електронне адміністрування

14. Ліцензування для підакцизних товарів

15. Визначення податку у розрахункових документах

16. Особливості нарахування податку

17. Оплата та контроль за оплатою податку

18. Декларування та відповідальність

19. Бухгалтерський облік нарахування та сплати податки, перевірки податку

Кейси, Практичні завдання, Тести

МОДУЛЬ 10

ІНШІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

1.Туристичний збір

1.1 Платники збору та виключення з переліку платників

1.2 Визначення податкових агентів та їх обов'язки

1.3 База оподаткування збором

1.4 Ставка збору та особливості оплати

1.5 Визначення збору у розрахункових документах

2. Екологічний податок: види податку

2.1 Платники податку

2.2 Об'єкт та база оподаткування

2.3 Ставки податку за різними операціями

2.4 Розрахунок податку

2.5 Звітність та відповідальність

3. Збір за місця паркування транспортних засобів

3.1 Платники збору

3.2 Об'єкт та база оподаткування

3.3 Ставка збору та особливості встановлення

3.4 Порядок обчислення та строки оплати

4.Рентна плата за використання надрами

4.1 Види ренти

4.2 Платники ренти

4.3 Об'єкти оподаткування рентою за видами

4.4 Визначення та розрахунок податкових зобов'язань

4.5 Ставки для різних видів ренти та використання коефіцієнтів

4.6 Декларування ренти

4.7 Відповідальність та контроль за сплатою ренти

5.Мито

5.1 Мито та його види

5.2 Митне оформлення

5.3 Митний статус товарів

5.4 Платники мита

5.5 Об'єкт та база оподаткування митом

5.6 Звільнення повністю або частково від мита

5.7 Справляння митних платежів

Кейси, Практичні завдання, Тести

_______________________________

Лектор :

Вікторія Величконезалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухобліку; популярний податковий консультант, експерт з питань податкового та фінансового планування.

Квитки

 • Ваш квиток

  доступ до відео-лекцій в кабінеті доступ до онлайн – занять участь у сесії «Питання-відповідь» вирішення кейсів розв'язання задач тестування за кожним модулем запис всіх модулів курсу з доступом 90 днів після закінчення курсу презентації лекцій додатковий роздатковий матеріал доступ до закритого Телеграм каналу Сертифікат про проходження курсу (паперовий) доступ до Бонусного пакету вартістю 150 $ консультаційну підтримку під час навчання

  UAH 13,980.00
  Sale ended

Total

UAH 0.00

Поділитися

bottom of page