top of page

Wed, Dec 22

|

БЛІЦ-КУРС

Бліц-курс "Кадровий облік-2022"

Навчальний курс включає 5 тематичних блоків – онлайн (не запис!) по 3 години + 30 хвилин на відповіді на запитання і підсумкове заняття, всього – 20,5 годин навчання.

Реєстрація закрита
Дивитися інші події
Бліц-курс "Кадровий облік-2022"
Бліц-курс "Кадровий облік-2022"

Час і місце

Dec 22, 2021, 11:00 AM – Jan 27, 2022, 2:50 PM

БЛІЦ-КУРС

Про подію

+ До кожного з 5 тематичних блоків додається пакет корисних документів і зразків (від 10 до 20)

+ Тест для самоперевірки (який розбираємо на наступному занятті). 

+ Підсумкове онлайн-заняття з відповідями на запитання учасників і аналізом новацій за січень 2022 і Фінальний тест.

+ Щомісяця безкоштовний вебінар з аналізом важливих змін у трудовому законодавстві та відповідями на запитання.

+ Можливість задати запитання та отримати відповідь у групі в Телеграм

Доступ до курсу – до 30.06.2022 (у разі надання пошти gmail).

Старт з 22.12.2021, кожну тему розглядаємо онлайн щосереди: 22.12.2021, 29.12.2021, 05.01.2022, 12.01.2022, 19.01.2022

Підсумкове онлайн-заняття з відповідями на запитання 27.01.2022.

ПРОГРАМА КАДРОВОГО КУРСУ

ТЕМА 1. Правила діловодства на підприємстві: що важливо знати керівнику, кадровику і бухгалтеру! 22.12.2021

● Що таке Номенклатура справ і як розробити для відділу кадрів і бухгалтерії

● Інструкція з діловодства і графік документообігу

● Електронний документообіг: що врахувати у разі запровадження

●. Організаційно-розпорядчі документи: накази за новим ДСТУ 4163-2020 і НК 010-2021, види, реєстраційні індекси.

● Посадова (робоча) інструкція: як правильно скласти, затвердити, внести зміни

● Особова справа: що включає й як оформлюється

● Що інспектору кадрів потрібно зробити в грудні: перелік справ і форм та журналів, проект графіка відпусток

● Відповідальність за недотримання ДСТУ 4163-2020 і НК 010-2021.

Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 1:

●  Перелік основних організаційних і кадрових документів на підприємстві і строки їх зберігання.

● Перелік галузевих Довідників кваліфікаційних характеристик

● Зразок Номенклатури справ для відділу кадрів

● Зразок Номенклатури справ для бухгалтерської служби

● Перелік наказів за видами: з основної діяльності, з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань тривалого і тимчасового зберігання

● Зразки оформлення наказів з основної діяльності та адміністративно-господарських питань (5 зразків)

● Зразки оформлення посадової і робочої інструкції працівника

● Пам’ятка по оформленню і заповненню Особової справи працівника

ТЕМА 2. Прийняття працівників на роботу: оформлення від «А» до «Я» 29.12.2021

● Алгоритм прийняття на роботу за новими правилами і оновлений пакет документів

● Види трудових договорів, письмовий трудовий договір і випадки обов’язкового укладання, працевлаштування іноземців

●. Строкові, тимчасові, сезонні трудові договори, контракт, дистанційна й надомна робота.

●Повідомлення про прийняття на роботу, випробування, рахуємо строки правильно!

● Особова картка працівника № П-2: порядок заповнення

●. Ознайомлення з локальними актами, Положенням про конфіденційність, Положенням про обробку персональних даних

● Що інспектору кадрів потрібно зробити: проект штатного розпису, нові форми реєстрації, Звіт з праці...

Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 2:

● Зразок трудового договору про дистанційну роботу

● Зразок трудового договору ФОП з працівником

● 7 зразків наказів про прийняття на роботу: вдома, сезонну, тимчасову, з вахтовим методом, з роз’їзним характером, за сумісництвом

● Повідомлення про прийняття на роботу - 3 зразки повідомлення, скасування, виправлення помилки

● Зразок заповнення Особової картки працівника

● Пам’ятка по заповненню Особової картки працівника № П-2

● Зразок Положення про обробку персональних даних

● Зразок Зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці

ТЕМА 3. Організаційні, розпорядчі та кадрові документи під час трудової діяльності, Е-лікарняні 05.01.2022

● Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про відрядження, графік відпусток.

● Положення про оплату праці + Структура і штатна чисельність = Штатний розпис

● Зміна істотних умов праці, переміщення, переведення, суміщення, замісництво, відсторонення: процедура, умови, оформлення наказів і повідомлень

● Оформлення відпусток: підтвердження права на соцвідпустку, наказ, повідомлення, перенесення, подовження, зміни до графіку відпусток.

● Електронні листки непрацездатності: оновлена процедура, особливості визначення страхового стажу, протокол, лікарняні сумісників і ЦПД-ників, перевірки Фонду соцстраху.

● Атестація працівників: різні процедура, оформлення, реалізація результатів

● Військовий облік на підприємстві: новації-2021, план заходів з військового обліку, хто веде й хто відповідає.

Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 3:

● Зразок Структури та штатної чисельності

● Зразок штатного розпису підприємства та внесення змін до нього

● Зразок графіка відпусток і внесення змін до нього

● 7 зразків наказів з кадрових питань: про зміну істотних умов праці, про переміщення, переведення, суміщення, виконання обов’язків відсутнього працівника, переведення

● Зразки наказів про надання різних видів відпусток, направлення у відрядження (5 зразків)

● Зразки повідомлення про зміну істотних умов праці (2 зразки)

● Зразок повідомлення про початок відпустки

● Чек лист. Як визначати страховий стаж для лікарняних до 27.02.2021 і після

● Перелік заходів з ведення військового обліку на підприємстві

ТЕМА 4. Режими і графіки роботи, табельний облік робочого часу 12.01.2022

●  Норми робочого часу на 2022: рахуємо залежно від режиму, перенесення, скорочення, гнучкий режим.

● Неповний робочий час: заява, оформлення, індивідуальний графік

●. Підсумований облік робочого часу: оформлення, обліковий період, складаємо 2 графіки, рахуємо надурочні

●. Заповнення табелю обліку робочого часу на підставі Положення про табельний облік робочого часу

● Облікова, середньооблікова, середня кількість працівників, еквівалент повної зайнятості: алгоритм розрахунку показників

● Заповнення звітів за Формою 3-ПН і 4-ПН: алгоритм заповнення, строки подання, відповідальність за неподання

● Звіт за формою 10-ПОІ і про виконання квоти заповнення показників, які санкції загрожують за невиконання, штрафи, судова практика

Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 4:

● Місячні норми робочого часу для різних 6 режимів праці на 2022 рік для п’ятиденки: 4 дні по 8:15, один – 7 годин; 4 дні по 8:12, один – 7:12 годин і шестиденки. Для п’ятиденки вихідні: субота і неділя, неділя і понеділок. Для шестиденки: вихідний – неділя і вихідний – понеділок.

● Графіки роботи 1 квартал 2022: доба через три і 12 годин через день.

● Зразки заяви та наказу про встановлення неповного робочого часу

● Зразки подання, наказу та інших документів для встановлення підсумованого обліку робочого часу

● Зразок Положення про табельний облік робочого часу

● Чек-лист. Розрахунок СКШП

● Таблиця-пам’ятка для заповнення Форми № 3-ПН

● Таблиця-пам’ятка для заповнення Форми № 4-ПН

● Таблиця-пам’ятка щодо заповнення Форми 10-ПОІ

● Таблиця-пам’ятка щодо заповнення Звіту по квоті.

5. Працюємо з Класифікатором професій, Е-трудовою і сканами 17.01.2022

●  Аналізуємо оновлений Класифікатор професій й Довідники кваліфікаційних характеристик та обираємо потрібну посаду (професію).

●  Найпоширеніші помилки і 4 варіанти виправлення.

●  Оформлення трудової книжки вперше, внесення записів та заповнення Е-трудової.

●  Звільнення за власним бажанням, угодою сторін, відмова від роботи у змінених умовах, закінчення строку

●  Припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця: не відповідність займаній посаді, за прогул і порушення трудової дисципліни – і судова практика.

●  Скорочення штату та чисельності, недотримання умов контракту. Як діяти у разі поновлення на роботі та зміни формулювання підстав для звільнення?

●  Звільнення керівника підприємства, у тому числі з ініціативи власника

●  Затримка видачі трудової книжки і копії наказу про звільнення.

●  Як діяти, коли в день звільнення працівника немає на роботі? Не забуваймо про Книгу обліку руху трудових книжок!

Корисні матеріали і зразки заповнення до Теми 5.

● Чек-лист: Алгоритм пошуку професій (посад) у Класифікаторі

● Найпоширеніші назви посад (професій), при застосуванні яких допускаються помилки

● Виправлення неправильної назви посади: 4 варіанти виправлення зі зразками документів

● Перелік Довідників кваліфікаційних характеристик професій для використання під час розробки посадових (робочих) інструкцій.

● 10 зразків наказів про звільнення (припинення) трудових відносин

● 5 зразків записів до трудової книжки при звільненні, поновленні, зміні формулювання за рішенням суду

● Алгоритм виправлення поширених помилок у трудових книжках

● Передача сканів трудових до ПФУ: алгоритм для роботодавця

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ

КОЖЕН УЧАСНИК ЗАХОДУ ОТРИМАЄ

1. ЗАПИС курсу (доступ до 31.03.2022)

2. ПРЕЗЕНТАЦІЇ занять

3. Пакет корисних документів до кожної теми

4. Можливість отримувати відповіді на запитання протягом навчального курсу.

5. Сертифікат - у разі успішної здачі фінального тесту.

5. Можливість приймати участь у оглядових вебінарах щомісяця

6. Відповіді на свої запитання у групі Телеграм.

_________________________________

Спікер: 

Світлана ЛІСТРОВА

незалежний експерт з питань трудового законодавства, бухгалтерського обліку та оподаткування, ACCA DipIFR (RUS).

Квитки

  • Ваш квиток

    UAH 4,380.00
    Sale ended

Total

UAH 0.00

Поділитися

bottom of page